Magyar
  English
fejkep
Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság
Adatlap
Történet
Hajók
Ország:AT-HU
Város:Fiume
Aktív:1870-1919
A magyar és osztrák kormány közti vám- és kereskedelmi szövetségről szóló 1867. XVI. törvénycikk 6. §-a értelmében 1870. november 1-jétől kezdve az akkori földművelési-, ipari- és kereskedelmi miniszter átvette a magyar-horvát tengerparton a kikötői és tengerészeti egészségügyi szolgálat irányítását. A magyar-horvát tengerpart rév- és tengerészeti egészségügyi hivatalait és hatóságait kivették az osztrák kereskedelmi minisztérium, illetőleg a trieszti császári királyi központi tengerészeti hatóság fennhatósága alól s alárendelték a magyar kormány, illetőleg a Fiuméban felállítandó új hatóság, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság alá. Az 1892. február 7-én kelt 2950. számú kereskedelemügyi miniszteri rendelettel megfogalmazott szolgálati utasítás szerint a Tengerészeti Hatóság hatásköre kiterjedt a magyar korona országainak egész tengerpartjára; a Tengerészeti Hatóság pedig maga közvetlenül a kereskedelmi miniszter rendelkezése alatt állt. Alárendelt hivatalai voltak a révhivatalok, révkirendeltségek, a martinschizzai tengeri veszteg-intézet, a fiumei tengerészeti akadémia és egyes szakbizottságok. A Tengerészeti Hatóság hatáskörébe tartozott a tengerészeti közigazgatás körébe vágó minden személyi, tengerészeti, hajózási, tengeri egészségi és tengeri vesztegzár ügyek ellátása, végrehajtása és felügyelete.
A trieszti tengerészeti hatóság mintájára szervezték meg ezt a hivatalt, amelynek elsősorban a hajózási, hajóépítészeti, halászati, tengeregészségi és veszteglési ügyekre terjedt ki a hatósága. A hatóság felügyelte a tengeri hajók építését, ellenőrizte a hajók állapotát és szabályszerű felszerelését, eljárt a magyar-horvát tengerparton űzött bel- és külföldi hajózásra vonatkozó ügyekben, gondoskodott a kikötőkről, fénytornyokról, kikötői tárházakról stb., a tengeri hajózást segítő és védelmét célzó intézményekről, valamint azok javításáról. A hivatal felügyelt a kereskedelmi tengerészeti akadémiára, s az előírt vizsgák alapján kiadta a kereskedelmi tengerészeti tiszti állásokra képesítő okleveleket. A hatóság járt el másodfokú tengerészeti és fegyelmi szempontból a hajótulajdonosok, hajóvezetők és tengerészek között tengeri utazások alkalmából előforduló vitás kérdésekben, a hajókárok és a hajótörések ügyeiben. Ők tartották nyilván a kereskedelmi tengerészet személyzetét, tárgyalták a tengerészek szolgálati viszonyaira vonatkozó kérdéseket, gondoskodtak az elszegényedett vagy külföldön elhunyt tengerészekről, valamint kezelték a tengerészek és tengeri halászok segélyalapjait. A hatóság tengerészeti kihágások esetén mint másodfokú hatóság működött, ellenőrizte az állam által segélyezett hajózási vállalatok szerződésszerű járatait, felügyelt a tengeri halászatra és a tengeri egészségi és veszteglési ügyekre vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtására stb.
A tengerészeti hatóság mellé hat ülnököt rendeltek a tengeri hajótulajdonosok és kereskedelmi kapitányok közül.
A hivatal elnöke 1870. november 20-án adta ki az első, ideiglenes szolgálati utasítását. A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság három szervezeti egységből állt, a tengerészeti, a közigazgatási és a műszaki ügyosztályból, amely utóbb két alosztályra szakadt, számvevőségből és segédhivatalból. A hatóság alá rendelték a révhivatalokat: a fiumeit (Rijeka) a ponsali kirendeltséggel, a buccarit (Bakar), a portoreit (Kraljevica), a selci (Selce) a novi (Novi Vinodolski) és cirkvenicai révkirendeltségekkel, a zenggi (Senj) a szentgyörgyi (Jurjevo) kirendeltséggel, a carlopagói (Karlobag) a jablanaci és a stinicai révkirendeltségekkel. A fiumei révhivatalt a révkapitány irányította, vezetése alatt dolgoztak a révalkapitányok, a révbiztosok, a révgyakornokok, a gépészek, az orvosok, a hajóköböző, a kalauzfőnökök és a kalauzok. A többi révhivataloknál kisebb volt a személyzet, s a zenggi révhivatal kivételével, amely szintén egy révkapitány vezetése alatt állt, a többieket egy-egy vezető irányította révbiztosi rangban. 1904-ben már 51 fős tisztviselői és oktatói gárda dolgozott a hivatal kötelékében.
A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság szakkönyvtára az 1890-es évek vége felé kb. 5000 kötetet őrzött. 1600 kötet foglalkozott a tengerészettel és mérnöki tudományokkal, 400 pedig természettudománnyal.
A hatóság első vezetőjét, Zichy József grófot 1872-ben Szapáry Géza gróf, őt pedig 1883-ban Zichy Ágost gróf váltotta a székében, amelyet 1892 márciusa óta Batthyány Lajos gróf foglal el. Őt követte 1896-ban Batthyány Tivadar, utóbb pedig gróf Szapáry László (1898—1903) báró Roszner Ervin, (1905), Nákó Sándor gróf (1907-1909), gróf Winckenburg István (1911-1912, 1914-1917), Bíró Tamás (1913) és Jekelfalussy Zoltán (1918). Nem töltötték be a hatóság elnöki tisztét 1904-ben, 1906-ban és 1910-ben.
A kikötő területén állt a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság első épülete, amelyet 1886-ban emeltek. A hivatal mellett a királyi révkapitányság s a kereskedelmi tengerészeti akadémia nyert elhelyezést itt. A kiváló, olasz nyelvű főiskolában képezték a kereskedelmi hajózás tengerésztisztjeit, évenként mintegy 30–35 növendéket. Az akadémia új épülete 1903-ban készült el. Ugyanebben az épületben volt egy tengerészeti múzeum is, amely Fiume legérdekesebb látnivalói közé tartozott.
A fiumei tengerészeti hatóságnál lajstromozott hajók száma a 19. század utolsó éveiben elérte a 222-öt, s köztük 46 gőzös volt.

(Forrás: Somogy Megyei Levéltár honlapja: www.smarch.hu)

BÁTOR, Fiume, cca 1885.

Feltöltve: 2019. 09. 25. 15:40
Szerkesztő: - VasP -

BÁTOR

   

KLOTILD

Feltöltve: 2019. 09. 16. 15:46
Szerkesztő: - VasP -

KLOTILD

 

Mária Dorothea főherczegnő mint kormányos a DELI yacht födélzetén.

Felvétel: Vasárnapi Ujság 43. évf. 45. sz. 1896. november 8.
Feltöltve: 2017. 06. 14. 21:41
Szerkesztő: Pelles Márton

DELI

 

A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság DELI gőzöse Fiuméban a világítótoronynál.

Feltöltve: 2016. 11. 02. 10:17
Szerkesztő: -kt-

DELI

 

VONTATÓ külsőnézet 1:100.

Felvétel: HR_DAR_TH_ÁLT_920
Feltöltve: 2016. 06. 23. 15:39
Szerkesztő: Pelles Márton

VONTATÓ

    

VONTATÓ gőzgépének beemelése

Felvétel: HR_DARI_1169_2
Feltöltve: 2016. 06. 17. 17:05
Szerkesztő: Pelles Márton

VONTATÓ

   

A képeslap előterében az MKT DELI gőzöse 1900 körül.

Forrás: croinfo.net
Feltöltve: 2016. 03. 06. 18:12
Szerkesztő: - VasP -

DELI

 

A Tengerészeti Hatóság egykori hajója a DELI gőzös Rovigno-ban 1900 körül.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2015. 11. 10. 18:11
Szerkesztő: - VasP -

DELI

 

József főherceg és családja a DELI yachton az Adriai tengeren az 1892-ben. Megjelent: Vasárnapi Ujság 1892/20

Felvétel: Petrák A. királyi hajógépész
Forrás: Wikipedia.org
Feltöltve: 2015. 03. 24. 16:49
Szerkesztő: -kt-

DELI

 

A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság ELŐRE nevű mentőhajója orrán a magyar címerrel Abbáziában 1912-ben.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2015. 01. 09. 18:51
Szerkesztő: - VasP -

ELŐRE

 

A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság ELŐRE gőzöse Noviban 1913-ban.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2014. 02. 18. 14:08
Szerkesztő: - VasP -

ELŐRE

 

Tisztviselők és családtagjaik a M.K.T.H. VONTATÓ gőzösén Fiuméban 1912-ben.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2013. 04. 24. 09:49
Szerkesztő: - VasP -

VONTATÓ

 

Vélhetően az MKTH NAUTILUS gőzöse.

Feltöltve: 2011. 09. 16. 16:25
Szerkesztő: - VasP -

NAUTILUS

 

Az ELŐRE gőzös (jobbra) úszódarut rendez a fiumei kikötőben, balra egy másik kis vontató a KLOTILD.

Forrás: profila.hu
Feltöltve: 2011. 06. 28. 12:28
Szerkesztő: - VasP -

ELŐRE

 

A háttérben a VONTATÓ gőzös.

Feltöltve: 2011. 01. 31. 23:34
Szerkesztő: - VasP -

VONTATÓ

  

Az ELŐRE és a MENTŐ gőzös egy közös mentés alkalmával.

Feltöltve: 2011. 01. 31. 23:31
Szerkesztő: - VasP -

MENTŐ

  

A DELI gőzös Fiuméban

Feltöltve: 2011. 01. 31. 23:25
Szerkesztő: - VasP -

DELI

 

Az ELŐRE gőzös farral a Mária-Terézia molóhoz kötve Fiuméban.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2010. 08. 17. 13:57
Szerkesztő: - VasP -

ELŐRE

 

A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság gőzöse az ELŐRE Abbáziában 1904-ben.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2010. 07. 05. 12:55
Szerkesztő: - VasP -

ELŐRE

 

A Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság VONTATÓ gőzöse Fiuméban.

Forrás: -VasP-
Feltöltve: 2010. 03. 05. 11:54
Szerkesztő: - VasP -

VONTATÓ

 

ELŐRE

Feltöltve: 2009. 11. 07. 20:06
Szerkesztő: -kt-

ELŐRE